امپراطوری قلب ها
قلــــــــــ♥ــــــب ها شیشه های احساسند؛ تقدیم به وجودی که احساس قلــــــــ♥ـــــبش منم. 
نویسندگان
نظر سنجی
نظرتون در مورد قالب وبلاگ بگید؟

ﺍﻟﻠّﻬُـﻢَّ ﻛُـﻦْ ﻟِـﻮَﻟِﻴِّـﻚَ ﺍﻟْﺤُـﺠَّــــﺔِ ﺑْــﻦِ ﺍﻟْﺤَـﺴَــﻦِ ﺻَﻠَـﻮﺍﺗُـﻚَ ﻋَﻠَﻴْـﻪِ


ﻭَﻋَﻠـﻰ ﺁﺑﺎﺋِـﻪِ ﻓـﻲ ﻫـﺬِﻩِ ﺍﻟـﺴّﺎﻋَـﺔِ ﻭَ ﻓـﻲ ﻛُـﻞِّ ﺳﺎﻋَـﺔٍ ﻭَﻟِـﻴّـﺎً


ﻭَﺣﺎﻓِﻈـﺎً ﻭَ ﻗﺎﺋِـﺪﺍ ﻭَﻧﺎﺻِـﺮﺍً ﻭَﺩَﻟﻴـﻠـﺎً ﻭَﻋَﻴْﻨـﺎً ﺣَﺘّـﻰ ﺗُﺴْﻜِﻨَـﻪُ ﺃَﺭْﺿَـﻚ


ﻃَـﻮْﻋـﺎً ﻭَﺗُـﻤَﺘِّﻌَــﻪُ ﻓﻴﻬـﺎ ﻃَﻮﯾـﻼ


[ جمعه 1392/07/19 ] [ 11:24 ق.ظ ] [ layya Ahmadi ]

اس ام اس


[ دوشنبه 1393/06/31 ] [ 11:17 ق.ظ ] [ layya Ahmadi ]

اس ام اس


[ دوشنبه 1393/06/31 ] [ 11:14 ق.ظ ] [ layya Ahmadi ]

اس ام اس

نگران من نباش،


چشم های وحشـــی ام را


هیچ نگاه هـــرزه ای نــمی تواند رام کند...نگران خودت باش که دلــــت...


با هر لبــــخندی می لرزد...!


[ دوشنبه 1393/06/31 ] [ 11:06 ق.ظ ] [ layya Ahmadi ]

اس ام اس

گاهی اوقات


حسرت تکرار یک لحظه


دیوونه کننده ترین حس دنیاست.


[ شنبه 1393/06/29 ] [ 11:16 ب.ظ ] [ layya Ahmadi ]

اس ام اس

گوش کن،


صدای نفس های پاییز می آید.


نگرانی هایت را از برگ های درختان آویزان کن،


چند روز دیگر میریزند.......


دلت پیوسته شاد


[ شنبه 1393/06/29 ] [ 11:04 ب.ظ ] [ layya Ahmadi ]

اس ام اس

خدایا سوت پایانت را بزن ،


صداقت من حریف هرزگی های دنیایت نشد ...


قبول ! من باختم....!


[ شنبه 1393/06/29 ] [ 11:00 ب.ظ ] [ layya Ahmadi ]

اس ام اس


[ جمعه 1393/06/28 ] [ 02:50 ب.ظ ] [ layya Ahmadi ]

اس ام اس

 کــــاش جایــــی برویــــم …!


تابلویــــی داشـتــــه باشـــــد ..


کــــه رویــــش خـــــدا نـوشتــــه باشـــد :


پــــــایــــــان تمــــــــام دلتنگـــی هــــــا ………


[ جمعه 1393/06/28 ] [ 02:46 ب.ظ ] [ layya Ahmadi ]

اس ام اس


[ پنجشنبه 1393/06/27 ] [ 10:54 ق.ظ ] [ layya Ahmadi ]

اس ام اس

گاهی خدا آنقدر صدایت را دوست دارد


که سکوت میکند


تا تو بارها بگویی


خدای من .......


[ پنجشنبه 1393/06/27 ] [ 10:52 ق.ظ ] [ layya Ahmadi ]
19080355566997234371


صحبتی از استاد دکتر شفیعی کدکنی

در دانشگاه تهران که می گفت:

زن زیبـاســت ...

چه آن زمان که از فرط خستگی

چهره اش در هم است...

 چه آن زمان که خود را می آراید

از پس همه خستگیهایش..

 چه آن زمان که فریاد می زند بر سرت ...

و تو فقط حرکت زیبای لبهایش را مبینی...

 چه آن زمان که کودکی جانش را

به لبانش رسانده و دست بر پیشانی زده

 و لبخند می زند... زن زیباست...

آن زمانی که خسته از همه تُهمتها

و نابرابریها باز فراموشش نمی شود؛

مادر است، همسر است،

راحت جان است ... زن زیباست ...

 زمانی که لطافت جسم و روحش

را توأمان درک کردی ...

زمانی که خرامیدنش را بین بازوانت فهمیدی ...

زمانی که نداشته های خودت

را به حساب ضعفش نگذاشتی ...

آری زن زیبـــــاست...

(تقدیم به زنهای سرزمینم)


[ پنجشنبه 1393/06/27 ] [ 10:43 ق.ظ ] [ layya Ahmadi ]

اس ام اس

ﺟﻬﻨﻢ ﮐﺠــــﺎﺳﺖ ﺑــــﺎﻧــــــﻮ ؟


ﺩﻧﯿﺎﯾﺖ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺍﺳﺖ


ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ،


ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺣﺴــــــــــﯽ ﻧﺪﺍﺭﯼ ...


ﯾﺎ ﺩﻧﯿﺎﯾﺖ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﻬﻨــــﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ


ﺣﺴﺮﺕ ﺁﻏﻮﺵ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯼ ...


ﯾﺎ ﻧـــــﻪ !!!


ﺩﻧﯿﺎﯾﺖ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﻬﻨــــــﻢ ﺍﺳﺖ


ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻋﺸﻘﺖ ﻫﺴﺘﯽ ،


ﺍﻣﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﻋﺸـــــــــﻖ ﺍﻭ ﻧﯿﺴﺘﯽ ...


ﺣــــــﻮﺍﺳﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺑــــﺎﻧﻮ ؟


ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻋﺸﻘــــــﯽ ﻭﺟــــــــﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ...


ﺑـــﺎﻧــﻮ ﻧﮑﻨﺪ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﺧﻮﺵ ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ


ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ،


ﻓﻘﻂ سکسش را ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ ...


ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﻧــــــﻮ ;


ﺳﺎﻗﻪ ﺧﺸﮏ ﻫــــﻮﺱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﭙﯿﭽﺪ ﺩﻭﺭ ﺗﻨﺖ ...


ﻧﻔﺲ ﻧﮑﺶ ﺑﺎﻧــــــــــــﻭ ...!


ﺩﻝ ﻧﺴﭙﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﻧﻔﺲ ﻫـــــــــــﺎﯾﺶ ،


ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﭼﺸﻤـــــــــــــــــﺎﻧﺖ ﺧﯿﺲ ﻣﯿﺸﻮﺩ ...


ﺩﻝ ﻧﺴﭙﺮ ﺑﻪ ﺧﻨـــــــــــــــــــﺪﻩ ﻫﺎﯾﺶ ...


ﺑــــــﺎﻧــــــــﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ...


ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻮﺩﻧﺶ ...


ﺑﻪ ﺑﯽ ﻣﺤﻠــــــــﯽ ﻫﺎﯾﺶ ...


ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ،


ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﻟﯿــــــﺎﻗﺘﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ ،


ﺩﺭ ﺩﻟﺖ ﺟـــﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ است ... !!!


[ سه شنبه 1393/06/25 ] [ 12:16 ب.ظ ] [ layya Ahmadi ]
.: Weblog Themes By themzha :.

تعداد کل صفحات : 205 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

درباره وبلاگ


♥به نام خــــــــــــــــــــــــدا ، خـــــــــــــــــالق انــســـانــــــ♥
♥به نام انســــــــــــــــــــــــــــــــان ، خــــالــق غــــــمـــها♥
♥به نام غــــــــــــــــــــــــــــــــــــمها ، به وجود آورنده اشـــــــکــهــا♥
♥به نام اشــــــــــــــــــــــــــکها ، تــســکیـن دهنده قـــلـبـــهــا♥
♥به نام قلــــــــــــــــــــــــــــــــبها ، ایــجـادگـــر عـــــــــــــشق♥
♥و به نام عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــشق ، زیــبـاتــریــن خــطـــای انسانــیــــ♥
✿◕دوســــــــــتــانــــــــــ به وبـــــلـاگ خــودتــون خـــوش اومـــدیــن✿◕
◕‿ ◕نـــــــــــظـــر یــــــادتـــونــــــ نــــره◕‿ ◕
☜♥☞ مــــر30 از حــــــضـــورتـــــونــــــــــــ☜♥☞
min_kh61@yahoo.com

___________$$$$$$
______$$$$$$__$$$$$$$$__$$
____$$____$$$$__$$$$__$$$$
__$$______$$$$$$__$$$$$$$$
__$$____$$$$$$$$__$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$
$$__$$$$$$$$$$__$$__$$$$$$
$$$$__$$$$$$__$$__$$$$
__$$$$______$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$
_$$$$$$$$__$$$$$$$$$__$$$
__$$$$$$___$$$$$$$_ $$$$
___$$$$_____________`$$$
___________________ $$
__________________`$$`
________________$$`
_____$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$
_$$$$____$$_$`
$$$$$__$$___$$___$$$$
$$$$$$$______`$$_$$$$$$
$$$$__________$$$_____$
$$___________` $$____$$
_____$$$_____$$`___$$$$
___$$$$$$___$$__$$$$$$
__$$$$$$$$_$$_$$___$$$
_$$$____$$$$_$$__$$$$
__$$_____$$_$$$$$$$
___$______`$$
___________$$
____________$$`
___________`$$
__________$$
_________$$
________$$

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

فال حافظاللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَک َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

کاری از : manotoma.com

Powered by explorer ◄┤


 Online User

javahermarket

[قالب وبلاگ : تمزها] [Weblog Themes By : themzha.com]