تبلیغات
امپراطوری قلب ها
قلــــــــــ♥ــــــب ها شیشه های احساسند؛ تقدیم به وجودی که احساس قلــــــــ♥ـــــبش منم.
امپراطوری قلب ها
جمعه 1392/07/19 :: نویسنده : layya Ahmadi

اللهم عجل لولیک الفرج . آقا جانم بیا
ﺍﻟﻠّﻬُـﻢَّ ﻛُـﻦْ ﻟِـﻮَﻟِﻴِّـﻚَ ﺍﻟْﺤُـﺠَّــــﺔِ ﺑْــﻦِ ﺍﻟْﺤَـﺴَــﻦِ ﺻَﻠَـﻮﺍﺗُـﻚَ ﻋَﻠَﻴْـﻪِ


ﻭَﻋَﻠـﻰ ﺁﺑﺎﺋِـﻪِ ﻓـﻲ ﻫـﺬِﻩِ ﺍﻟـﺴّﺎﻋَـﺔِ ﻭَ ﻓـﻲ ﻛُـﻞِّ ﺳﺎﻋَـﺔٍ ﻭَﻟِـﻴّـﺎً


ﻭَﺣﺎﻓِﻈـﺎً ﻭَ ﻗﺎﺋِـﺪﺍ ﻭَﻧﺎﺻِـﺮﺍً ﻭَﺩَﻟﻴـﻠـﺎً ﻭَﻋَﻴْﻨـﺎً ﺣَﺘّـﻰ ﺗُﺴْﻜِﻨَـﻪُ ﺃَﺭْﺿَـﻚ


ﻃَـﻮْﻋـﺎً ﻭَﺗُـﻤَﺘِّﻌَــﻪُ ﻓﻴﻬـﺎ ﻃَﻮﯾـﻼ

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 1397/03/25 :: نویسنده : layya Ahmadi

عکس

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 1397/03/25 :: نویسنده : layya Ahmadi
عکس
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 1397/03/25 :: نویسنده : layya Ahmadi

عکس

با تو متولد شدم


با تو زندگی را خواهم فهمید .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 1397/03/25 :: نویسنده : layya Ahmadi
عکس


اسکار بهترین نگاهم ،

میرسه به وقتی ک

دلت یهو میخواد نگاش کنی ،

سرتو میاری بالا ،

میبینی اونم داره نگات میکنه .. ..
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 1397/03/25 :: نویسنده : layya Ahmadi
عکس


دوست داشتن

از یه جایى به بعد

زیاد نمیشه,

عمیق میشه...
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

عکس

ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:


ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻟﮕﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺮﻭﯼ درزندگی ﭼﯿﺴﺖ؟


ﮔﻔﺖ : ‏ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ‏ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺍﻟﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.


ﮔﻔﺘﻨﺪ :


ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﻨﺪ ،

ﮔﻔﺖ :

ﺳﺨﺖ ﺩﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯿﺪ ،


ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺷﺶ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ


ﮐﻪ


ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻﮔﺎﻩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩ....


ﺍﻭﻝ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯽﺩﻟﯿﻞ ﺷﺎﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ


ﺩﻭﻡ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮﺷﺎﻥ

ﺑﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺍﺳﺖ


ﺳﻮﻡ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ

ﺗﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﻭﺭﻧﺪ


ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺩﺍﺭﻧﺪ


ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﯾﻨﮑﻪ : ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺩﻝ ﻧﻤﯽﺑﻨﺪﻧﺪ.


ﭘﻨﺠﻢ ﺍﯾﻨﮑﻪ : ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺳﺮﯾﻊ ﺁﺷﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ


ﺍﺯ ﻫﻢ ﮐﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ


و


ﺷﺸﻢ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.


کودکانه زندگی کنید .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 1397/01/14 :: نویسنده : layya Ahmadi

عکس

آرزو میکنم


یکیو داشته باشین


که وقتی فهمید


دوستش دارین


بیشتر عاشقتون بشه

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

عکس

ﻋﺸــــﻖ ﻫــﺎﮮ ﺍﻣــﺮﻭﺯﮮ ﯾـﻌـﻨــﮯ ،

 

ﺩﻭﺳﺘـــ ﺩﺍﺷﺘـــﻦ ﮐـﺴــﮯ ﮐـﻪ ﻣـــﺎﻝ ﺗــﻮ ﻧـﯿـﺴـﺘــــ . . .


ﻧــﻪ ﺍﯾﻨﮑــــﻪ ﻧﺒﺎﺷـــــﻪ . . .


ﻫﺴـــﺖ ﻭﻟــﮯ ﻫﻤـﯿﺸــــﻪ ﺩﻧـﺒــﺎﻝ ﯾﮑــﮯ ﺑـﻬـﺘـﺮ ﺍﺯ ﺧــﻮﺩﺗـــِـﻪ . . .


ﯾـﻌـﻨــﮯ ﺍﯾـﻨـﮑـﻪ ﺗــﻮ ﺑـﺎ ﮔـــﺮﯾـﻪ ﺍﺵ ﮔــﺮﯾـﻪ ﮐـﻨـــﮯ ﻭﻟــﮯ ﺍﻭﻥ . . .


ﻭﻗـﺘــﮯ ﻣﺸﮑــﻞ ﺗــﻮ ﺭﻭ ﻣﮯ ﺑـﯿـﻨـــﻪ


ﻣـﯿـﺸـــﮯ ﺳـــﻮﮊﻩ ﺧـﻨـﺪﻩ ی ﺍﻭن ﺩﻭﺳﺘـــﺎﺵ...


ﯾـﻌﻨــــﮯ ﺧـﻮﺩﺗــﻮ


ﺯﻧـﺪﮔـــﯿـﺘﻮ ﻭﺍﺳــﻪ ﮐـﺴـــﮯ ﺣـــﺮﻭﻡ ﮐﻨـــﮯ ،


ﮐﻪ ﻭﺍﺳــﺶ ﻫﯿـــــﭻ ﺍﺭﺯﺷـــﮯ ﻧــﺪﺍﺭﮮ . . .


ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨـــــــﻬـــــــﺎﯾـــــﮯ . . .


ﻋـﺸـــــﻖ ﻫـﺎﯼ ﺍﻣــﺮﻭﺯﮮ ﯾـﻌـﻨـﯽ :


ﭘـــــﻮﭺ !

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 1397/01/14 :: نویسنده : layya Ahmadi

عکس

دریا برای مرغابی تفریحی بیش نیست،

اما برای ماهی زندگیست…

برای کسی که دوستت دارد

” زندگی ” باش ،، نه ” تفریح ”

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 1397/01/2 :: نویسنده : layya Ahmadi

عکس

از دست دادن یه جاهایی واجبه؛


اون وقتی که دلت اونقدر


 از بودنش قرصه که دیگه

حضورشو قدر نمیدونی ،

اون وقتی که انقدر

تو دقیقه هات و ثانیه هات بوده

که بود و نبود همه

به

 چشمت میاد و بود و نبودش نه،

اون وقتی که دیگه مثل قبل

حسش نمیکنی تو قلبت،

اون وقتی که دیگه دل دل نمیکنی

برای دیدنش...

یه وقتا باید از دستش بدی؛

که نبودنش یادت بیاره نباشه

 خوشیم نیست،

که نبودنش یادت بیاره

بقیه نباشن اتفاقی نمیوفته

اون ولی اگه نباشه

زندگی از جریان میوفته.

از دست دادن لازمه یه وقتایی

که بفهمی

کسی که مونده پایِ همه چیزت

محتاجت نیست

این تویی که محتاجِ بودنشی..
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 1397/01/2 :: نویسنده : layya Ahmadi

عکس

نقص یا کمبود زیبایی


در چهره یک فرد را ،


اخلاق خوب تکمیل می‌کند ...!اما کمبود یا نبود اخلاق را؛


هیچ چهره ی زیبایی


نمی تواند تکمیل کند ...

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 1397/01/1 :: نویسنده : layya Ahmadi

عکس

قدرت واقعى یک مرد


به اندازه ى


لبخند زنى هست


كه كنارش نشسته!!!
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :( کل صفحات : 301 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
درباره وبلاگ


♥به نام خــــــــــــــــــــــــدا ، خـــــــــــــــــالق انــســـانــــــ♥
♥به نام انســــــــــــــــــــــــــــــــان ، خــــالــق غــــــمـــها♥
♥به نام غــــــــــــــــــــــــــــــــــــمها ، به وجود آورنده اشـــــــکــهــا♥
♥به نام اشــــــــــــــــــــــــــکها ، تــســکیـن دهنده قـــلـبـــهــا♥
♥به نام قلــــــــــــــــــــــــــــــــبها ، ایــجـادگـــر عـــــــــــــشق♥
♥و به نام عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــشق ، زیــبـاتــریــن خــطـــای انسانــیــــ♥
✿◕دوســــــــــتــانــــــــــ به وبـــــلـاگ خــودتــون خـــوش اومـــدیــن✿◕
◕‿ ◕نـــــــــــظـــر یــــــادتـــونــــــ نــــره◕‿ ◕
☜♥☞ مــــر30 از حــــــضـــورتـــــونــــــــــــ☜♥☞
min_kh61@yahoo.com

___________$$$$$$
______$$$$$$__$$$$$$$$__$$
____$$____$$$$__$$$$__$$$$
__$$______$$$$$$__$$$$$$$$
__$$____$$$$$$$$__$$$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$
$$__$$$$$$$$$$__$$__$$$$$$
$$$$__$$$$$$__$$__$$$$
__$$$$______$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$
_$$$$$$$$__$$$$$$$$$__$$$
__$$$$$$___$$$$$$$_ $$$$
___$$$$_____________`$$$
___________________ $$
__________________`$$`
________________$$`
_____$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$
_$$$$____$$_$`
$$$$$__$$___$$___$$$$
$$$$$$$______`$$_$$$$$$
$$$$__________$$$_____$
$$___________` $$____$$
_____$$$_____$$`___$$$$
___$$$$$$___$$__$$$$$$
__$$$$$$$$_$$_$$___$$$
_$$$____$$$$_$$__$$$$
__$$_____$$_$$$$$$$
___$______`$$
___________$$
____________$$`
___________`$$
__________$$
_________$$
________$$

مدیر وبلاگ : layya Ahmadi
نویسندگان
نظرسنجی
نظرتون در مورد قالب وبلاگ بگید؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
ابزار تلگرام