تبلیغات
امپراطوری قلب ها - اینجا تهران …

اینجا تهران …

tehran-3ali3

اینجا تهران …


تمام خیابان ها


تمام اتوبان های شهر


تمام راه های اصلی هم،


چرا اسم یک زن رویشان نیست


شاید می ترسند


که باعبور هر مردی …


باز هوای عاشقی به سرش بزند


بایستد پشت اسم یک بزرگراه


زل بزند به یک تابلو توقف ممنوع


و

یک مجری عبوس


گلویش تمام رادیو را پاره کند


که حوالی غرب به شرق


یا جنوب به شمال


ترافیک سنگینی دوباره باز


شروع به باریدن گرفته …


لطفا به تابلوها اینقدر خیره نشوید
بی خیال همت و حکیم
که من مدت هاست
فرعی های نسترن و شکوفه را …
به یاد تو هر روز دور میزنم ![ پنجشنبه 1396/05/19 ] [ 08:10 ب.ظ ] [ layya Ahmadi ]